Renovering Tegnergatan 11

På denna byggnad kommer vi att utföra en omfattande yttre renovering. Nytt tak, nya fönster och balkongdörrar, nya entrépartier, tilläggsisolering av fasad och ny puts, nya häng och stuprännor, renovera balkonger med nya räcken m.m. Arbetet påbörjades den 6 maj med rivning av takteglet.

Skrivet den13 maj, 2015 iOkategoriserade

Dela berättelsen

Om författaren

Back to Top