Götabergsgatan 4 är färdigrenoverad

Nu har vi färdigställt renoveringen av vår fastighet kv Vårdkasen 2 på Götabergsgatan 4. Vi har bytt tak, fönster, balkongdörrar och entrépartier, tilläggsisolerat och putsat om fasaden, renoverat balkongerna samt anlagt en helt nu utemiljö.

Skrivet den28 augusti, 2017 iAllmänt

Dela berättelsen

Om författaren

Back to Top