Ny renovering på Rosenlund

Nu har vi påbörjat renovering av vår fastighet kv Vårdkasen 2 på Götabergsgatan 4. Vi har tidigare färdigställt renovering av de 4 huskropparna på grannfastigheten kv Vulkanen 7 och denna fastighet kommer att renoveras i samma stil.

Det blir nya fönster och entrédörrar, nytt tak, tilläggsisolering av fasad samt ny puts och renovering av balkongerna. När detta är klart gör vi även om den yttre miljön.

Skrivet den18 augusti, 2016 iAllmänt

Dela berättelsen

Om författaren

Back to Top