Radonmätningar klara

Enligt Riksdagen Miljömål ”God bebyggd miljö” skall alla lägenheter ha ett maximalt radonvärde på 200 Bq per kbm luft år 2020. Vi påbörjade våra mätningar vintern 2010/2011 (mätningar skall ske under vinterhalvåret) och har därefter genomfört mätningar i alla våra fastigheter. Dom sista mätningarna gjordes klara nu i mars 2017 och avsåg ommätningar av några lägenheter efter vidtagna åtgärder.

Det känns skönt att vara klara i god tid före år 2020 och allt material är inlämnat till miljökontoret i respektive kommun.

Kalla fakta från socialstyrelsen

  • Man beräknar att 400 personer årligen får lungcancer i Sverige p.g.a. radon.
  • Utav dessa 400 personer är 350 rökare och det är enligt uppgift 25 ggr större risk för en rökare att få lungcancer än en icke rökare.
  • Omräknat till Jönköping (rent matematiskt) så är det ca 1 personer i Jönköping vartannat år som drabbas av lungcancer p.g.a. radon och som inte är rökare (ca 3,5 personer varje år som är rökare). Vårt råd är därför att sluta röka
  • Jönköping är ju inte heller något högriskområde när det gäller markradon så det verkliga utfallet är omöjligt att svara på.

Vi på Bygginvest har i vart fall gjort vad vi skall för att minimera risken för våra hyresgäster. Vill ni ha mer fakta så går det att läsa på Socialstyrelsens hemsida.

Skrivet den21 april, 2017 iAllmänt

Dela berättelsen

Om författaren

Back to Top