Solceller på Dalvik

Nu är vår första solcellsanläggning i drift. På vår fastighet kv Rodret med adress Grymängsgatan har vi, med hjälp av MELAB, nu 170 kvm solceller som redan börjat leverera el. Målet är att anläggningen skall leverera drygt 30 000 kwh per år. Vi gör åt all el själva (även på sommaren) eftersom vi har bergvärme som uppvärmningssystem.
På hösten 2013 kopplade vi bort fjärrvärmen och ersatte denna med bergvärme. För åren 2014 och 2015 har vi sänkt vår energiförbrukning från ca 850 000 kwh per år till ca 210 000 kwh per år (en sänkning med 75 %). Med den nya solcellsanläggningen är vi nere på en energiförbrukning för värme och varmvatten på ca 180 000 kwh vilket blir 35,3 kwh per kvm lägenhetsyta. Vi har på en fastighet från miljonprogrammet (byggd 1966) lyckas få en energiförbrukning som om fastigheten är ny, utan att ha vidtagit några andra energibesparande åtgärder än byte av uppvärmningssystem.

Skrivet den26 februari, 2016 iOkategoriserade

Dela berättelsen

Om författaren

Back to Top