Ansvariga chefer

På Bygginvest arbetar idag drygt 50 personer och vi utför i princip alla arbeten på våra fastigheter med egen personal. Du når oss enklast via vår växel 036 – 17 31 80 som även håller reda på var vi befinner oss. Nedan finns en sammanställning över våra olika verksamhetsområden med mailadress till respektive chef.

 

Kontaktpersoner Bygginvest

Fredrik Erlandsson- VD

E-post: fredrik@bygginvest.eu

Teknisk förvaltning

Hanterar frågor som rör fastighetsskötsel samt löpande renoveringar.

Daniel Jämthagen – Fastighetschef

E-post: daniel@bygginvest.eu

Uthyrning

Hanterar frågor som rör uthyrning , hyresavisering och administration

Annika Wredberg – Administrativ chef

E-post: annika@bygginvest.eu

Bygg

Hanterar frågor som rör större renoveringar, om- och tillbyggnader

Peter Sahlberg – Byggchef

E-post: peter@bygginvest.eu

Personal

Hanterar frågor som rör personal, försäkringar och it

Jacob Magnusson – Personalchef

E-post: jacob@bygginvest.eu

Back to Top