Ansvariga chefer

På Bygginvest arbetar idag drygt 50 personer och vi utför i princip alla arbeten på våra fastigheter med egen personal. Du når oss enklast via vår växel 036 – 17 31 80 som även håller reda på var vi befinner oss. Nedan finns en sammanställning över våra olika verksamhetsområden med mailadress till respektive chef.

 

Kontaktpersoner Bygginvest

 

Fredrik Erlandsson- VD

E-post: fredrik@bygginvest.eu

 

Teknisk förvaltning

Hanterar frågor som rör fastighetsskötsel samt löpande renoveringar.

Christer Dahlström – Fastighetschef

E-post: christer@bygginvest.eu

 

Uthyrning

Hanterar frågor som rör uthyrning av bostäder, garage och p-platser

Siw Arvidsson – Chef uthyrning

E-post: siw@bygginvest.eu

 

Bygg

Hanterar frågor som rör större renoveringar, om- och tillbyggnader

Peter Sahlberg – Byggchef

E-post: peter@bygginvest.eu

 

Ekonomi/personal

Hanterar frågor som rör ekonomi, personal, försäkringar och data

Thomas Magnusson – Ekonomi och personalchef

E-post: thomas@bygginvest.eu

 

Gnosjö

Hanterar alla frågor som rör vår förvaltning samt uthyrning av lägenheter och lokaler i Gnosjö och Gislaved. Kontoret har eget telefonnummer 0370-99 320.

Thord Lang – Platschef

E-post: lang@bygginvest.eu

Back to Top