Uthyrningspolicy

Uthyrningspolicy

Alla som söker lägenheter hos oss skall behandlas korrekt och likvärdigt oavsett vem som söker. Alla lägenhetssökande skall registrera sig som lägenhetssökande via hemsidan.

Följande förtursregler skall tillämpas utan inbördes ordning.

  • – Internbyte (önskemål från befintliga hyresgäster) som bott minst 1 år
  • – Andra skäl (ex träningslägenheter, bostadssociala lägenheter, studbo o dylikt)
  • – Vid alla ”andra skäl” skall klartecken lämnas från uthyrningsansvarig

För mindre lägenheter som passar som studentboende kan dessa överlämnas till studentbostadskön ”studbo”.

I övrigt skall lägenheter fördelas till de lägenhetssökande som finns registrerade. Vid flera sökande, som uppfyller våra grundläggande krav, till samma lägenhet skall den som varit registrerad längst erhålla lägenheten.

Ingen har rätt att överlåta sin lägenhet till en bekant eller annan för att på så sätt få en förkortad uppsägningstid. Regeln är till för att minimera risken att någon begär ersättning för att överlåta en lägenhet samt att det vore orättvist mot andra lägenhetssökande.

Garage/bilplatser

Dessa skall enbart erbjudas våra egna hyresgäster och här gäller särskild kö.

Tilldelning av lägenheter

Endast de som uppfyller grundläggande krav skall erbjudas lägenhet

  • – Lägenhetssökanden skall ha fyllt 18 år
  • – Ekonomiska förutsättningar att betala hyran, vilket i normalfallet innebär en bruttoinkomst på minst 3 ggr hyran. Som fast inkomst räknas inkomst av    arbete, arbetslöshetskassa, pension, sjukersättning och studiemedel.
  • – Inga betalningsanmärkningar, såvida inte en nöjaktig förklaring till dessa kan lämnas.
  • – Inga hyresskulder
  • – Inga tidigare störningar
  • – Lämplig lägenhetsstorlek i förhållande till hushållets storlek (praxis max 1 till 2 personer utöver antalet rum)
Back to Top