Uppsägning/utflyttning

Uppsägningstiden för en hyreslägenhet är 3 månader fr.o.m. månadsskiftet efter det att uppsägningen kommit oss tillhanda. Uppsägningen skall vara skriftlig. Uppsägningsblankett hittar du här (pdf-blankett) !

OBS. Blanketten måste skrivas under och skickas in per post eller lämnas till oss personligen!

Besiktning

Kom ihåg att avtala tid för besiktning av lägenheten senast 2 veckor innan ni skall flytta. Detta gör ni på telefon 036-173180.

Nycklar

Alla nycklar skall lämnas till oss på Bygginvest eftersom nycklarna skall kvitteras av ny hyresgäst. Nycklarna skall lämnas senast kl. 12:00 den 1:a i månaden. Är den 1:a en helg så skall nycklarna lämnas första vardagen efter helgen.

Att tänka på vid avflyttning

I samband med att Du lämnar lägenheten kommer den att besiktigas av oss både i vad avser underhåll och när det gäller städningen. Om lägenheten utsatts för onormalt slitage (som Du ej åtgärdat vid avflyttningen) eller om städningen inte är godtagbar kan Du komma att debiteras kostnaden för att återställa lägenheten. Ni skall även ha tömt och städat till lägenheten tillhörande förråd.

Vad är godtagbar städning? Jo, det är när alla ytskikt, skrymslen och vrår är väl rengjorda. Av erfarenhet vet vi att vissa ställen är lättare att glömma än andra varför vi gjort en liten checklista.

GLÖM INTE ATT RINGA OSS (SENAST 2 VECKOR FÖRE AVFLYTTNING) FÖR ATT BESTÄLLA TID FÖR BESIKTNING PÅ 036-173180
GLÖM INTE:

Alla lampor, som inte tillhör lägenheten, skall vara nedmonterade vid besiktningen.
Spisen Rengör bakom och under samt plåtar och galler
Kyl/frys Skall vara rengjorda och avfrostade
Köksfläkt Filter skall vara rent
Köksskåp In/utsidor och lådor skall torkas av
Garderober In/utsidor och lådor skall torkas av
WC-stol Sittring och in/utsida skall torkas av
Handfat Bottenventil och utsida
Badkar Ta bort fronten och rengör under badkar
Golvbrunnar Skall rensas
Badrumsskåp Har Du satt upp eget som Du tar bort skall det gamla sättas upp
Hatthylla Har Du satt upp egen som Du tar bort skall den gamla sättas upp
Armaturer Alla armaturer skall vara hela
Fönster In/utsidor samt emellan skall vara putsade
Vind/källarförråd Alla förråd skall vara tömda och städade
El Avanmäl ditt elabonnemang till Jönköpings Energi, 108220
Nycklar Till lägenhet och bokningscylinder (och ev kort till tvättstugan)

TÄNK PÅ ATT DET ÄR HYRESGÄSTEN SOM FLYTTAR IN EFTER DIG SOM UPPSKATTAR STÄDNINGEN MEST

Back to Top