Brandskydd

Både vi som fastighetsägare och våra hyresgäster har ett ansvar för brandskyddet i en fastighet.

Vi som fastighetsägare skall montera en brandvarnare i varje lägenhet samt bedriva ett löpande systematiskt brandskyddsarbete. Det systematiska brandskyddsarbetet innebär att vi gör dokumenterade kontroller av brandskyddet ett antal ggr per år.
Ni som är våra hyresgäster skall löpande kontrollera era brandvarnare och byta batteri vid behov samt i övrigt uppträda på sådant sätt att risken för brand minimeras.

Mer grundlig information om brandskydd i lägenhet hittar ni här.

En enkel lathund att tänka på vid brand hittar ni här.

Back to Top