Brandskydd

Både vi som fastighetsägare och våra hyresgäster har ett ansvar för brandskyddet i en fastighet.

Vi som fastighetsägare skall montera en brandvarnare i varje lägenhet samt bedriva ett löpande systematiskt brandskyddsarbete. Det systematiska brandskyddsarbetet innebär att vi gör dokumenterade kontroller av brandskyddet ett antal ggr per år.
Ni som är våra hyresgäster skall löpande kontrollera era brandvarnare och göra felanmälan till oss vid behov samt i övrigt uppträda på sådant sätt att risken för brand minimeras. En viktig del i detta är att ni aldrig får förvara något utanför er lägenhet med tillhörande förråd. Det är absolut förbjudet att förvara någonting i trapphus, i källargångar eller vindsgångar.

Mer grundlig information om brandskydd i lägenhet hittar ni här.

En enkel lathund att tänka på vid brand hittar ni här.

Back to Top