Uppsägning, del av hyreskontrakt

Om lägenheten hyrs gemensamt och endast en av er skall flytta måste den som skall flytta säga upp sin del av hyreskontraktet. Om någon flyttar utan att säga upp sin del är man fortfarande ansvarig för lägenheten även om man inte bor där. Detta innebär att man är ansvarig, inte bara för hyran, utan även allt annat som man ansvarar för som hyresgäst.

 

Om någon säger upp sin del av lägenheten gör vi en prövning om vi kan godkänna att den kvarvarande hyresgästen står som ensam ansvarig för hyresavtalet.

 

För att underlätta för er har vi gjort en särskild uppsägningsblankett. Glöm in att denna uppsägning skall skrivas under av både den som skall flytta och den som skall bo kvar. Om vi kan godkänna uppsägningen skickar vi ett godkännande till både den som skall flytta och den som skall bo kvar.

 

Uppsägningsblankett finns att ladda ner här: Uppsägningsblankett

Back to Top