Lägenhetsbyte

Ett lägenhetsbyte innebär att ni som hyresgäst överlåter hyresrätten till er lägenhet för att genom detta byte få en annan bostad. Ni får aldrig byta ut er lägenhet utan vårt godkännande och ni måste göra en skriftlig ansökan till oss.

Vi lämnar tillstånd i de fall ni har ett godtagbart skäl och att vi kan godkänna den ni önskar byta med.

Mer Information om lägenhetsbyte hittar ni här.

Ansökningsblankett lägenhetsbyte finner du här.

Back to Top