Författare Arkiv:

Ännu en tvättstuga

Nu har vi byggt ännu en ny tvättstuga och denna gång på Roliasgatan 24. Tvättstugan är byggd enligt den standard som vi använder vid alla nybyggnader och renoveringar.

12 st nya lägenheter

Nu har vi påbörjat inredning av vinden på vår fastighet kv Jupiter 7, på Pilgatan 16 till 28 i Jönköping. Vi kommer att bygga 12 st små lägenheter på 1 rkv mellan 25 till 35 kvm. Inflyttning planeras till den 1 februari 2018 och hyran har, efter förhandling med hyresgästföreningen, fastställts till 4 438 kr/månad…

Läs Mer →

Götabergsgatan 4 är färdigrenoverad

Nu har vi färdigställt renoveringen av vår fastighet kv Vårdkasen 2 på Götabergsgatan 4. Vi har bytt tak, fönster, balkongdörrar och entrépartier, tilläggsisolerat och putsat om fasaden, renoverat balkongerna samt anlagt en helt nu utemiljö.

3:e höghuset färdigrenoverat

Nu har vi färdigställt den yttre renoveringen av Dalviksringen 10. Vi har bytt alla fönster och fönsterdörrar samt målat fasad och balkonger. Det återstår byte av entrépartiet och till vintern planerar vi att bygga en ny tvättstuga.

3 st hus färdigrenoverade

Nu är vi klara med utvändig renovering av 3 st huskroppar till på kv Älghuvudet 3. Det är byggnaderna på Roliasgatan 22, 24 och 26 där vi har bytt tak, renoverat balkonger, putslagat och målat om fasaderna. Återstår 5 st byggnader (totalt 15 st) där vi planerar att göra 3 st till nästa år.

Nu skyltar vi upp

Vi har nu påbörjat skyltning av våra fastigheter, vi har köpt in emaljskyltar med måttet 40 x 16 cm. I första omgången kommer vi att montera 100 st skyltar och arbetet utförs när vi har lite tid över. Vi har även fått klartecken från stadsbyggnadskontoret då storleken och utseendet på skylten gör att vi inte behöver söka byggnadslov.

Ny tvättstuga på Dalvik

Nu har vi färdigställt den nya tvättstugan på Dalviksringen 12, tvättstugan är till för 25 st hushåll. Vårt arbete med att göra om 1 st stortvättstuga för 77 hushåll till 3 st tvättstugor som vardera betjänar ca 25 st hushåll är nu en bit på väg. Nästa vinter planerar vi att påbörjar byggnationen på Dalviksringen 10 och därefter…

Läs Mer →

Hissrenovering i kv Cigarren

Nu har vi renoverat ännu en hiss och denna gång på Östra Storgatan 82 i Jönköping. Fastigheten byggdes 1961 och nu var det dags att ta ett lite större grepp än bara löpande reparationer. Just när det gäller hissar är det väsentligt att vi informerar i tid och vi informerade alla hyresgäster 4 månader före…

Läs Mer →

3:e höghuset på Dalvik

Nu har vi påbörjat den utvändiga renoveringen av höghuset på Dalviksringen 10. Vi byter fönster, balkongdörrar och entréparti samt målar fasader och balkonger. Detta är 3:e och sista höghuset som vi renoverar och vi har tidigare renoverat Dalviksringen 12 och 14. Vi kommer även att bygga en ny tvättstuga i fastigheten då våra hyresgäster idag…

Läs Mer →

Radonmätningar klara

Enligt Riksdagen Miljömål ”God bebyggd miljö” skall alla lägenheter ha ett maximalt radonvärde på 200 Bq per kbm luft år 2020. Vi påbörjade våra mätningar vintern 2010/2011 (mätningar skall ske under vinterhalvåret) och har därefter genomfört mätningar i alla våra fastigheter. Dom sista mätningarna gjordes klara nu i mars 2017 och avsåg ommätningar av några lägenheter efter…

Läs Mer →

Back to Top