Kv Älghuvudet 3

  • Roliasgatan 26

  • Roliasgatan 22

  • Roliasgatan 18

  • Roliasgatan 16

  • 1949 pågående nybyggnation

Fastighet

Adress: Roliasgatan 11-26, Jönköping
Antal lägenheter: 106 st

Byggnadsår: 1947-1951
Arkitekt: Boo D:son Widén (biträdande stadsarkitekt i Jönköping)
Området byggdes av Munksjö AB som personalbostäder till de anställda och innehåller 106 lägenheter fördelat på 15 st huskroppar som endast är 2 våningar höga. Den totala markytan är 25 407 kvm vilket innebär mycket grönyta mellan varje huskropp vilket, enligt vår uppfattning, ger en mycket god boendemiljö. Om området skulle byggas idag blev det säkert en exploateringsgrad som vore 3 till 4 ggr så hög.

Område

Taggar: Gräshagen, Ljungarum & Strömsholm

Back to Top