Kv Blixten 7

Fastighet

Adress: Östra Storgatan 59, Jönköping
Antal lägenheter: 5 st
Antal studentrum: 5 st
Antal lokaler: 2 st

Kv Blixten 7, Gamla länsresidenset är skyddat som byggnadsminne sedan 1970.
De gamla gårdsbyggnaderna (från 1610-1620) brann ner vid stadsbranden 1790 och gården återuppbyggdes av prosten Wibom som använde den som bostad och kyrkoherdegård. När kyrkan inköpt en ny prästgård 1806 flyttade Wibom in i denna och sålde sin fastighet till hovrättsrådet L M Crusenstolpe. År 1815 utsågs Lars Hierta till ny landshövding och 1819 köpte han fastigheten för egna medel och brukade den som hyrd residensgård. År 1825 inköptes fastigheten av kronan och nyttjades sedan till länsresidens och kanslibyggnad fram till 1886 då nuvarande residens vid Rådhusparken stod klart.

Område

Taggar: Öster

Back to Top