Kv Cigarren 19

  • Östra Storgatan 82 år 1914

  • Kvarteret Cigarren 1914 mot storgatan

  • Gamla kv Cigarren mot kanalagatan

  • Pågående byggnation 1962

Fastighet

Adress: Östra Storgatan 82 till 90, Jönköping
Antal lägenheter 130 st
Antal lokaler 16 st

Detta är vår största fastighet med en total uthyrningsbar yta på 12 077 kvm samt ett stort källargarage med plats för 66 st bilar.

Område

Taggar: Öster

Back to Top