Installation av diskmaskin m.m.

Enligt hyreslagen (24 a §) har en hyresgäst rätt att på egen bekostnad utföra målning, tapetsering och andra enklare arbete i sin lägenhet. Detta kan ni göra utan att kontakta oss, men vi är tacksamma om ni kontaktar oss ändå då det kanske är dags för periodiskt underhåll i lägenheten.

Däremot får ni inte göra installationer som berör värme, vatten, ventilation eller el utan vårt tillstånd. Ni måste därför ansökan om tillstånd för att installera egna vitvaror i lägenheten.

Ansökningsblankett för detta hittar ni här

Back to Top